اخرین حرف من...

[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ] [ 19:40 ] [ تنهایی ] [ ]

سختی تنهایی...

%سختی تنهایی

سخــــتــی تــنهــایی را وقتـــــی فــــهمیـــدم که دیــدم مترسکـــــ بـه کــلاغ می گویــد: هرچــقدر دوستـــ ــ داری نوکــ بزن فقـــط تنهــام نــذار!!

[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ] [ 19:31 ] [ تنهایی ] [ ]